ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ

ภาพกิจกรรมการล้างตลาดวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและล้างตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ เพื่อความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลในตลาดสดและป้องกันสัตว์แมลงนำโรค อีกทั้งเป็นการสร้างความ ...อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานสำหรับผู้บริหาร สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานสำหรับผู้บริหาร สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยว

สาระน่ารู้

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์