กองการศึกษา

15995777_1907107506242429_386061032_nน.ส.นิศรา รัฐผไท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
15996215_1907105989575914_1596328321_nนางรัตนาภรณ์ กุณา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ
15978397_1907106012909245_199717659_nนางบัวผัด ปิ่นแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูและเด็ก

นาง แสงหล้า คำโชค
พนักงานจ้างเหมาบริการ
15978185_1907106152909231_1183407370_nนางสาวธิดารัตน์ ปันคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์