กองคลัง

 

16111472_1907105369575976_1429286945_n

นางนวลอนงค์ แช่มช้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
15978862_1907105309575982_1099582144_nนางพรพรรณ ผ่องแล
นักวิชาการเงินและบัญชี
15978353_1907105296242650_466675206_nนางทิพย์สุคนธ์ อินใจดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

16106460_1907106159575897_1896059775_o                                                                                       นางสาววิกานดา จอกคง                                                                                                                                                                                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์