กองช่าง

16111163_1907106006242579_715988008_n

นางนงนุช เครือศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
15978746_1907105502909296_426290775_n
นายสุรัตน์ สกาศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง
15996096_1907105402909306_1977475766_n
นายนพดล พรมชาว
นายช่างโยธา
15978264_1907105319575981_1771078032_n
นายทวีรัตน์ อินทนนท์
นายช่างไฟฟ้า
15978494_1907196872900159_2084760849_n
นายอเนก ผิวเหลือง
จ้างเหมาบริการ15978156_1907105276242652_1205663819_nนายสรศักดิ์ พงษ์ดง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปิยธิดา เอื้องเขียว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์