กู้ชีพ กู้ภัย

77
นายพงศกร หาญใจ
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
99999
นายพล มาประจักษ์
รองปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
15978372_1907105999575913_1616724152_n
นางสาวกานดา ขันตา
หัวหน้าสำนักปลัด
ชุดที่ 1

15978972_1907107516242428_356881560_n
นายเรวัต บัวเหลือง
หัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 1


นายกฤตภาส อภินันท์ธนา
กู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 1


นายฉัตรชัย จันทร์น้อย
กู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 1


นายชวารินทร์ กว้างขว้าง
กู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 1

ชุดที่ 2

16111755_1907105322909314_1667216256_n
นายประยงค์ ตาวิโหย่
หัวหน้าชุดกู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 2

15978455_1907105272909319_1031237691_n
นายอรรณนพ เอกอำไพ
กู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 2


นายจักรกฤษณ์ พรมมานุกุล
กู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 2


นายนพดล ชุ่มใจ
กู้ชีพกู้ภัยชุดที่ 2

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์