งบแสดงฐานะทางการเงิน

สรุปงบประมาณประจำปี


สรุปงบประมาณประจำปี 2552 44_35_income2552.pdf (88 KB.)

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553


งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 66_143_monny _2552_.pdf (69 KB.)

งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554


งบรายรับ – รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554 82_187_mony.54.pdf (47 KB.)

งบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555


งบแสดงฐานะการเงิน รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555 97_271_monny55.pdf (90 KB.)

งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2556


งบแสดงฐานการเงิน ประจำปี 2556 116_337_mony56.pdf (34 KB.)

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์