ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ

ถนนเชียงใหม่ –ฝาง  หมู่ที่ 1 ตำบลริมเหนือ

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทร./โทรสาร 053-299184

www.rimnuar.go.th

แผนที่ตำบลริมเหนือ (ล่าสุด)

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์