ประกาศแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ

 

ประกาศใช้แผนยุทธศษสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2560-2562)

 

 

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์