ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี


เทศบาลตำบลริมเหนือ

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษีตรงเวลา ตั้งแต่ มกราคม – เมษายน

ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  มาชำระภาษีตรงเวลา

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    รับชำระตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่        รับชำระตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน  ของทุกปี

ภาษีป้าย        รับชำระตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม  ของทุุกปี

 

  *****ริมเหนือน่าอยู่  ทุกคนรู้หน้าที่  ชำระภาษีตรงเวลา***** 


ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี 63_122_tax.pdf (167 KB.)

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์