ฝ่ายปกครอง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน


นายประพันธ์ จอกคง
กำนันตำบลริมเหนือ
นายสมพร ยกกรเลิศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายสายันห์ โกงาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายมานิตย์ สิงห์ทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายเกรียงศักดิ์ อินฝาง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่่ 5

 

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์