สถิติรายได้

กราฟแสดงการจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลริมเหนือ


กราฟแสดงการจัดเก็บรายได้ 59_117_monny 53.pdf (125 KB.)

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

กราฟแสดงรายรับ ประจำปี 2554


กราฟรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2554 79_188_grap 54.pdf (84 KB.)

รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่าย


รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2554 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2553 87_220_tri1(54).pdf (83 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2554 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2554 87_221_tri2(54).pdf (73 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2554 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2554 87_222_tri3(54).pdf (74 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2554 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2554 87_223_tri4(54).pdf (74 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2554 87_224_tri1(55).pdf (73 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2555 87_225_tri2(55).pdf (73 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2555 87_226_tri3(55).pdf (74 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2555 ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2555 87_276_tri4.55.pdf (69 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2556 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555) 87_292_p.monny.1.pdf (46 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2556 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556) 87_293_p.monny.2.pdf (46 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2556 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2556) 87_300_pp.3.56.pdf (66 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2557 ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2556 87_355_pp.1.57.pdf (61 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2557 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค..2557 87_356_pp.2.57.pdf (55 KB.)
รายงานผลการดำเนินงาน รายรับ – รายจ่ายประจำปี 2557 ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.2557 87_357_pp.3.57.pdf (55 KB.)

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์