หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

77
นายพงศกร หาญใจ
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอรรถพันธ์ ณมาประจักร์
รองปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ
15978372_1907105999575913_1616724152_n
นางสาวกานดา ขันตา
หัวหน้าสำนักปลัด
16111472_1907105369575976_1429286945_n
นางนวลอนงค์ แช่มช้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
16111163_1907106006242579_715988008_n
นางนงนุช เครือศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
15995777_1907107506242429_386061032_n
น.ส.นิศรา รัฐผไท
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์