แผ่นพับความรู้ด้านภาษี

เทศบาลตำบลริมเหนือ

         เงินรายได้จากภาษีมีคุณค่า  ขอรับใช้ปวงประชาด้วยใจหวัง
         ท่านมาเรายินดีมีพลัง          ความมุ่งหวังเงินที่ได้ไปพัฒนา

               โทร.053-299184
                  www.rimnaur.com

 


แผ่นพับความรู้ด้านภาษี 65_130_p1 53.pdf (439 KB.)
แผ่นพับภาษี(ต่อ) 65_131_p253.pdf (133 KB.)

 

คู่มือภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2554

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้จัดทำคู่มือภาษีท้องถิ่น เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้แก่ประชาชน


คู่มือภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2554 83_189_Ku. 54.pdf ()

Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์