ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusคำสั่งแต่งตั้ง

คำสั่งแต่งตั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
6 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี
7 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
8 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล1
9 คำสั่งสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
10 คำสั่งอำเภอแม่ริม เรื่อง แต่งตั้งปะธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
11 คำสั่งอำเภอแม่ริม เรื่อง แต่งตั้งรองปะธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
12 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
13 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
14 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
15 คำสั่ง การมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
16 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด
17 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง
18 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง
19 คำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา

แชร์ให้เพื่อน: