โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ(การฝึกอบรมอาชีพ การทำสบู่สมุนไพร)26มกราคม2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

วันที่ : 26/01/2017

26มกราคม2560 ทางเทศบาลตำบลริมเหนือได้จัดทำ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ(การฝึกอบรมอาชีพ การทำสบู่สมุนไพร)ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือมีผู้เ ...อ่านทั้งหมด

การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพระทองคำมาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ

วันที่ : 13/01/2017

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลริมเหนือมีความยินดีในการมาศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลพระทองคำ จำนวน 40 กว่าท่าน

การจัดการขยะมูลฝอยและล้างตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ

วันที่ : 24/12/2015

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและล้างตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ เพื่อความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลในตลาด ...อ่านทั้งหมด

เทศบาลตำบลริมเหนือจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2557 <04 พ.ย. 57>

วันที่ : 21/09/2015

    เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2557 เพื่อเป้นการสืบสานประเพณียี่เป็งของล้านนาซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน  2557 ณ ลา ...อ่านทั้งหมด


Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์