ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ : 03/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ต.ค.60.pdf" title="สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในร ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ : 01/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ประกาศ-จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน.pdf" title="ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาบริการ (จ้างแรงงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๕ โครงการ

วันที่ : 01/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ประกาศ-จ้างเหมาบริการจ้างแรงงาน.pdf" title="ประกาศ จ้างเหมาบริการ(จ้างแรงงาน)"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนเก็บขน และกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลริมเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

วันที่ : 31/10/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf"]

ประกาศ เทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ : 31/10/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศ-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ61.pdf" title="ประกาศ เผยแพร่แผนการ ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาบริการ(จ้างแรงงาน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 โครงการ

วันที่ : 25/10/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศจ้างเหมาบริการจ้างแรงงาน-1.pdf" title="ประกาศจ้างเหมาบริการ(จ้างแรงงาน)"]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 25/10/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/10/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปี-2561.pdf" title="ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ ...อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 16/10/2017

ประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 05/10/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 07/08/2017

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.g ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

วันที่ : 04/08/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

วันที่ : 25/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) [pdf-embedder url="http://www.rimnuar. ...อ่านทั้งหมดCopyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์