ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บเอกสารเหล็กสูง 2 บานเปิด

วันที่ : 12/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/0187_0001.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเก็บขนกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลริมเหนือ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

วันที่ : 12/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2

วันที่ : 09/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศ-ผด-3-2561-งวดที่-2.pdf" title="ประกาศ ผด 3 (2561) งวดที่ 2"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องจ้างบริการเก็บขนขยะกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือ

วันที่ : 09/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศโครงการ.pdf"]

ประกาศราคากลาง จ้างบริการเก็บขนขยะกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2561

วันที่ : 06/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศราคากลางจ้างเก็บขยะ-ตั้งแต่วันที่-16-กรกฎาคม-ถึง-30-กันยายน-2561.pdf" tit ...อ่านทั้งหมด

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 05/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ผ่านระบบE-gp-เดือน-มิถุน ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

วันที่ : 05/07/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/07/สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-มิ.ย.61.pdf" title="สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. ...อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม

วันที่ : 20/06/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/06/ผู้ชนะ-วัสดุสำนักงาน.pdf" title="ผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ E-gp)

วันที่ : 05/06/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/06/ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ผ่านระบบE-gp-เดือน-พฤษภา ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561

วันที่ : 05/06/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/06/สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง-พฤษภาคม-2561.pdf" title="สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561 ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ E-gp)

วันที่ : 04/05/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/05/ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ผ่านระบบE-gp-เดือน-เมษาย ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

วันที่ : 04/05/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/05/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-เมษายน-2561.pdf" title="สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน ...อ่านทั้งหมดCopyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์