ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางจากสะพานยุคคลธร หมู่ที่ 5 ถึงสะพาน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แรม

วันที่ : 20/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/21.ถนนลาดยาง-หมู่-5-จำนวน-3-จุด.pdf" title="21.ถนนลาดยาง หมู่ 5 จำนวน 3 จุด"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตั้งแต่ ซอย 4 ถึง ซอย 6

วันที่ : 19/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/10.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 บ้านเลขที่ 120 บ้านนายถนอม สว่างวงค์

วันที่ : 19/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/11.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 5 หมู่ 2

วันที่ : 19/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/6.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ถนนสายหลัก หมู่ที่ 2

วันที่ : 18/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/9.ถนนลาดยาง-สายหลัก-หมู่-2.pdf" title="9.ถนนลาดยาง สายหลัก หมู่ 2"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

วันที่ : 18/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/ประกาศโครงการ-2-โครงการ-56.pdf" title="ประกาศโครงการ 2 โครงการ 5,6"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่สะพานใหม่

วันที่ : 17/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/17.ถนนลาดยาง-หมู่-4-เริ่มสะพานใหม่.pdf" title="17.ถนนลาดยาง หมู่ 4 เริ่มสะพานให ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 เริ่มตั้งแต่เขตติดต่อหมู่ที่ 2

วันที่ : 17/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/14.ถนนลาดยาง-สายหลัก-หมู่-3.pdf" title="14.ถนนลาดยาง สายหลัก หมู่ 3"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay ถนนสายหลัก จากบ้านเลขที่ 65 ถึงสะพานน้ำโท้ง หมู่ที่ 3

วันที่ : 17/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/13.ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-หมุ่-3.pdf" title="13.ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ตั้งแต่หน้าร้านขนมจีนถึงบ้านเลขที่ 137/1

วันที่ : 17/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/4.ถนนลาดยาง-ถนนสายหลัก-หมุ่ที่-1-ร้านขนมจีน-1.pdf" title="4.ถนนลาดยาง ถนนสายหลั ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ฝารางระบายน้ำ รางระบายน้ำ พร้อมขุดลอก ถนนสายหลัก ทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 ตั้งแต่สะพานเชื่อม หมู่ที่ 5 ถึง ถนนทางหลวงสาย 107

วันที่ : 17/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/3.ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ-ถนนสายหลัก-หมู่ที่-1.pdf" title="3.ปรับปรุงฝารางระบายน้ ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over lay หมู่ที่ 4 เริ่มตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านถึงสะพานน้ำล้อง

วันที่ : 17/04/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/04/18.ถนนลาดยาง-หมู่-4-เริ่มทางเข้าหมู่บ้าน.pdf" title="18.ถนนลาดยาง หมู่ 4 เริ่มท ...อ่านทั้งหมดCopyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์