ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.3)งวดที่ 3 ประจำปี 2561

วันที่ : 12/10/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/10/ผด-3-2561-งวดที่-3.pdf" title="ผด 3 (2561) งวดที่ 3"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แบบ ผด.5

วันที่ : 04/10/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/10/ผด.5-ปี-62.pdf" title="ผด.5 ปี 62"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (แบบผด.6)

วันที่ : 04/10/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/10/ผด6-ปี-61.pdf" title="ผด6 ปี 61"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-gp) ประจำเดือน กันยายน 2561

วันที่ : 04/10/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/10/ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ผ่านระบบE-gp-เดือน-กันยา ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

วันที่ : 04/10/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/10/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ก.ย.61.pdf" title="สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในร ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง โครงการจ้างเก็บขนขยะและกำจัดขยะ ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1,2,3,4และ5 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561

วันที่ : 25/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศโครงการจ้างเก็บขยะ-ต.ค.-ธ.ค.61.pdf" title="ประกาศโครงการจ้างเก็บขยะ ต.ค.- ...อ่านทั้งหมด

ประกาศราคากลาง จ้างเก็บขนขยะและกำจัดขยะ พื้นที่ตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1,2,3,4และ 5 ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561

วันที่ : 25/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศราคากลางจ้างเก็บขนขยะ-ต.ค.61-ธ.ค.61.pdf" title="ประกาศราคากลางจ้างเก็บขนข ...อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 5

วันที่ : 21/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ม.3-ซ.5.pdf" title="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.3 ซ.5"]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 1

วันที่ : 21/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ม.3-ซ.1.pdf" title="ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.3 ซ.1"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 1 และ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 5)

วันที่ : 17/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศโครงการ-2-โครงการ-หมู่3-ซอย1หมู่-3-ซอย-5.pdf" title="ประกาศโครงการ 2 โครง ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 5

วันที่ : 17/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศราคากลาง-หมู่-3-ซอย-5.pdf" title="ประกาศราคากลาง หมู่ 3 ซอย 5"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 1

วันที่ : 17/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศราคากลาง-หมู่-3-ซอย-1.pdf" title="ประกาศราคากลาง หมู่ 3 ซอย 1"]Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์