ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย10 หมู่ที่ 5 ตำบลริมเหนือ

วันที่ : 15/01/2018

[caption id="attachment_4349" align="alignnone" width="2496"] ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 5[/capt ...อ่านทั้งหมด

เทศบาลตำบลริมเหนือ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

วันที่ : 08/01/2018

เทศบาลตำบลริมเหนือ เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ 3. มีภ ...อ่านทั้งหมด

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561

วันที่ : 21/12/2017

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 ดังนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษี ภายในเดือนกุมภา ...อ่านทั้งหมด

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561

วันที่ : 18/12/2017

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบฯ (ภ.ป.1) และชำระภาษี ภายในเดือนม ...อ่านทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ : 16/11/2017

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่ 15-11-60

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ : 14/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ปกแผนปฏิบัติการ.pdf" title="ประากาศเทศบาลตำบลริมเหนือ"] [pdf-embedder url="http ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560

วันที่ : 06/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน-2560.pdf" title="ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 2560"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)

วันที่ : 25/10/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/10/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่4.pdf" title="รายงานแสดงผลการดำเนินง ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 05/10/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 07/08/2017

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.g ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

วันที่ : 04/08/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads ...อ่านทั้งหมดCopyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์