ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 1 และ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 ซอย 5)

วันที่ : 17/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศโครงการ-2-โครงการ-หมู่3-ซอย1หมู่-3-ซอย-5.pdf" title="ประกาศโครงการ 2 โครง ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 5

วันที่ : 17/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศราคากลาง-หมู่-3-ซอย-5.pdf" title="ประกาศราคากลาง หมู่ 3 ซอย 5"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอย 1

วันที่ : 17/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศราคากลาง-หมู่-3-ซอย-1.pdf" title="ประกาศราคากลาง หมู่ 3 ซอย 1"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเขตแนวเขตเทศบาลตำบลริมเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ : 05/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายเขตแนวเขตเทศบาล.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-gp) ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ : 05/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่ผ่านระบบE-gp-เดือน-สิงหา ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ : 05/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-สิงหาคม-2561..pdf" title="สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหา ...อ่านทั้งหมด

ประกาศโครงการก่อสร้างป้ายเขตแนวเขตเทศบาลตำบลริมเหนือ

วันที่ : 03/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศโครงการป้ายเขตแนวเขตเทศบาล.pdf"]

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายเขตแนวเขตเทศบาลตำบลริมเหนือ

วันที่ : 03/09/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/09/ประกาศราคากลาง.pdf"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 27/08/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถขยะ.pdf"]

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกรอะ-บ่อซึม) ของ ศพด.บ้านเหมืองผ่า

วันที่ : 21/08/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศการเสนอราคา.pdf"]

ประกาศ เรื่อง ราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกรอะ-บ่อซึม) ของ ศพด.บ้านเหมืองผ่า

วันที่ : 17/08/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศ-ราคากลางโครงการฯ.pdf" title="ประกาศ ราคากลางโครงการฯ"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อเกรอะ-บ่อซึม) ของ ศพด.บ้านเหมืองผ่า

วันที่ : 10/08/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศ-โครงการฯ.pdf" title="ประกาศ โครงการฯ"]Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์