ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ : 16/11/2017

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  เมื่อวันที่ 15-11-60

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ : 14/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ปกแผนปฏิบัติการ.pdf" title="ประากาศเทศบาลตำบลริมเหนือ"] [pdf-embedder url="http ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560

วันที่ : 06/11/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/11/ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน-2560.pdf" title="ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 2560"]

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)

วันที่ : 25/10/2017

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/10/รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส-ไตรมาสที่4.pdf" title="รายงานแสดงผลการดำเนินง ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 05/10/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 07/08/2017

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.g ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

วันที่ : 04/08/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)

วันที่ : 25/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/07/ ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

วันที่ : 25/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) [pdf-embedder url="http://www.rimnuar. ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ : 11/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/upload ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือ

วันที่ : 30/06/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือCopyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์