ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

วันที่ : 19/03/2018

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม…)

ประกาศโครงการก่อสร้าง จำนวน 27 โครงการ

วันที่ : 19/03/2018

ประกาศโครงการก่อสร้าง จำนวน 27 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้าย (เพิ่มเติม…)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

วันที่ : 05/02/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/02/ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ม.ค.2561.pdf" title="ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ : 05/01/2018

[pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2018/01/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือน-ธันวาคม-2560.pdf" title="สรุปผลการดำเนิน ...อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติตามแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

วันที่ : 12/10/2017

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 05/10/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 07/08/2017

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (Over lay) หมู่ที่ 2 สายหลัก ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.g ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560

วันที่ : 04/08/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560 [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3)

วันที่ : 25/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/uploads/2017/07/ ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

วันที่ : 25/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) [pdf-embedder url="http://www.rimnuar. ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

วันที่ : 11/07/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 [pdf-embedder url="http://www.rimnuar.go.th/wp-content/upload ...อ่านทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือ

วันที่ : 30/06/2017

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง จ้างเหมาเก็บขนขยะและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลริมเหนือCopyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์