สถานที่ท่องเที่ยว

เจดีย์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง <11 พ.ค. 52>

วันที่ : 22/09/2015

เจดีย์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมือง <11 พ.ค. 52>   (กำลังจัดทำข้อมูล)

ผลิตภัณฑ์เชียงใหม่กรีน ลดโลกร้อน กับกลุ่มริมเหนือรักษ์สิ่งแวดล้อม <06 ก.ค. 53>

วันที่ : 22/09/2015

    ผลิตภัณฑ์เชียงใหม่กรีน ลดโลกร้อน กับกลุ่มริมเหนือรักษ์สิ่งแวดล้อม <06 ก.ค. 53> ผลิตภัณฑ์ตระกร้าเอนกประสงค์ เป็นสินค้า ภายใต้ผลิตภั ...อ่านทั้งหมด


Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์