เทศบาลตำบลริมเหนือ เชียงใหม่

เทศบาลตำบลริมเหนือ

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-299184

intro