logo

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ตรวจสอบคำร้องออนไลน์
ONE STOP SERVICE

เทศบาลตำบลริมเหนือ

เทศบาลตำบลริมเหนือ
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร. 053-299184 โทรสาร 053-299184
Email: rimnuar@gmail.com
Website: www.rimnuar.go.th

OSS Admin