เทศบาลตำบลริมเหนือ

ศูนย์บริการรับแจ้งคำร้อง-ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์ONE STOP SERVICE

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
 

เทศบาลตำบลริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร. 053-299184 โทรสาร 053-299184
Email: rimnuar@gmail.com
Website: www.rimnuar.go.th