ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusมาตรการการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

มาตรการการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แชร์ให้เพื่อน: