ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเกาะ หม...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 14 ครั้ง

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ กล่าวต้อนรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ประเดือนกุมภ...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 19 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือร่วมกับประชาคมระดับตำบล ครั้ง...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 20 ครั้ง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้ - ตัดไม้...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 14 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 1/2567

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลริมเหนือ ครั้งที...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 26 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะบริหาร รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 23 ครั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการดังนี้ - ดำเนิน...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 15 ครั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนายช่างโยธา และสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 3 บ้านหัวดง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนายช่างโยธา และสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการวางท่อระบายน้ำ...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 11 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับผู้ค้าขายในตลาดลานค้าชุนชนตำบลริมเหนือ ร่วมประชุมชี้แจงแผนดำเนินการปรับปรุงอาคารตลาดลานค้าชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับผู้ค้าขายในตลาดลานค้...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 26 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง และสมาชิกสภาฯ นำรถน้ำออกลอกท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย 4 (บ้านทุ่งล้อม) หมู่ 3 บ้านหัวดง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง และสมาชิกสภาฯ นำรถน้ำออกลอกท่อ...

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

อ่าน 16 ครั้ง