ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศมนตรีตำบลริมเหนือ ร่วมพิธีปล่อยแถวอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ บริเวณเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้นายจรูญ ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสา...

วันที่ 28 กันยายน 2566

อ่าน 18 ครั้ง

กองช่าง ดำเนินการตามคำร้องตัดหญ้าบริเวณริมทางถนนสายหลัก บ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 27 กันยายน 2566

อ่าน 16 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานขับรถ ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร จำนวน 5 จุด

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพนักงานขับรถ ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร จำน...

วันที่ 27 กันยายน 2566

อ่าน 16 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องติดตั้งราวกันตกพร้อมทาสี บ้านท้องฝาย หมู่ 2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 26 กันยายน 2566

อ่าน 16 ครั้ง

กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านท้องฝาย หมู่ 2 บ้านเหมืองผ่ารวมใจ หมู่ 5 และติดตั้งราวกันตก บ้านท้องฝาย หมู่ 2

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ...

วันที่ 25 กันยายน 2566

อ่าน 13 ครั้ง

การประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ สมัยวิสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องป...

วันที่ 25 กันยายน 2566

อ่าน 8 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการทาสีราวกันตกในหมู่บ้านแก้วสา หมู่ 1

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการดังนี้ ...

วันที่ 21 กันยายน 2566

อ่าน 17 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลริมเหนือและประชาชนตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานเปิด "โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบล...

วันที่ 15 กันยายน 2566

อ่าน 26 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลริมเหนือ ครั้งที่ 3/2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการโร...

วันที่ 13 กันยายน 2566

อ่าน 25 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตามคำร้องติดตั้งราวกันตกในหมู่บ้านแก้วสา หมู่ 1

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 13 กันยายน 2566

อ่าน 19 ครั้ง