ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

บทเพลงกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงมหาดไทย รว...

วันที่ 18 กันยายน 2566

อ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" และแพลตฟอร์มระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)

--------------------------------------- เด่นในแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" --------------------------------------- ...

วันที่ 18 กันยายน 2566

อ่าน 25 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอเชิญร่วมสั่งจอง เหรียญที่ระลึก 108 ปี สตง. สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี...

วันที่ 11 กันยายน 2566

อ่าน 34 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)...

วันที่ 11 กันยายน 2566

อ่าน 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ หนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (Work Manual)

    กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำหนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศัก...

วันที่ 11 กันยายน 2566

อ่าน 28 ครั้ง