ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฉบับที่ 5 มีผลกระทบในช่วงวันที่ 8-11 เมษายน 2567 ...

วันที่ 8 เมษายน 2567

อ่าน 30 ครั้ง

ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ตามวิถี อัตลักษณ์ อันดีงามของท้องถิ่น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ตามวิถี อัตลักษณ์ อันดีงามของท้องถิ่น เนื่องในโอกาสที่ ...

วันที่ 3 เมษายน 2567

อ่าน 38 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 25...

วันที่ 2 เมษายน 2567

อ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 256...

วันที่ 1 เมษายน 2567

อ่าน 26 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลริมเหน...

วันที่ 1 เมษายน 2567

อ่าน 32 ครั้ง