ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดวงเด่น ศรีบุรี - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดวงเด่น ศรีบุรี

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

อ่าน 99 ครั้ง

วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้มีไว้ใช้ได้นานจนถึงรุ่นลูกหลาน แถมยังประหยัดเงินค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน

วิธีประหยัดน้ำ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ให้มีไว้ใช้ได้นานจนถึงรุ่นลูกหลาน แถมยังประหยัดเงินค่าน้ำที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน...

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

อ่าน 22 ครั้ง

บจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA เดือนมิถุนายน 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดฉีดวัคซีน MODERNA เดือนมิถุนายน 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  สามารถลงทะเ...

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

อ่าน 13 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท (ระบบเรียนทางไกล)

และระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมมหาบัณฑิต (MBA) 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิ...

วันที่ 16 มิถุนายน 2565

อ่าน 14 ครั้ง

เพื่อให้ข้อมูลไปถึงผู้ใหญ่ไปขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

มาร่วมส่งเสียงให้ถึงผู้ใหญ่ !! มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนน้องๆ ที่มี...

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

อ่าน 15 ครั้ง