ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ก...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 x

อ่าน 10 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้องนำรถบรรทุกน้ำเติมถังน้ำ อาคารอเนกประสงค์ (บ้านกลาง) บ้านหัวดง หมู่ 3

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 x

อ่าน 11 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ เข้าร่วมงานวันเกษตรและของดีโป่งแยง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวั...

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 x

อ่าน 7 ครั้ง

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมงานการกุศลเพื่อหารายได้ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านบ้านท้องฝาย หมู่ 2

ณ บ้านท้องฝาย หมู่ 2 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานการกุศล เพื่อหารายได้ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านบ้านท้องฝาย โดยมี ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลริมเหนือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ ชมรมกำนันผู...

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 x

อ่าน 17 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ริมทางถนนสายหลักและบริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านเกาะ หมู่ 4

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ ...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 x

อ่าน 21 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ประสานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่มาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณด้านข้างตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ ติดตามการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ โดยทางเทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ประสานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่มาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณด้านข้างตลาดลานค้าชุมชนตำบลริมเหนือ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 x

อ่าน 29 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน