ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลริมเหนือ มอบหมายให้นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567 และโครงการรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจ...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 13 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมประชาอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้โครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลริมเหนือ และ อสม.ตำบลริมเหนือ จัดกิจกรรมประชาอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้โครงการรวมใจประชาอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกเพื่อสิ่งแวดล้อมน่า...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 11 ครั้ง

กองช่างและสำนักปลัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และสมาชิกสภาฯ ย้ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านหัวดง

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมกองช่างและสำนักปลัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 และสมาชิกสภาฯ ย้ายและติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านหัวดง จำนวน 6 จุด ...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 18 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตามรายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ จำนวน 3 ราย

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ นางพรรณี ลานนาพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลตามรายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลริมเหนือ จำนวน 3 ราย ...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 15 ครั้ง

เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรพันธ์ พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลริมเหนือ

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลริมเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ นายจักรพันธ์ พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งที่เทศบาลตำบลริมเหนือ พร้อมกันนี้ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้

ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ กองช่าง ดำเนินการตามคำร้อง ดังนี้ - ซ่อมแซมไฟฟ้า บ้านหัวดง จำนวน 3 จุด ...

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 x

อ่าน 14 ครั้ง

ดูข่าวกิจกรรมเทศบาลทั้งหมด

lotusข่าวประชาสัมพันธ์

lotusข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

chatเว็บบอร์ด


ดูเว็บบอร์ดทั้งหมด

map locationข้อมูลท่องเที่ยว

basketผลิตภัณฑ์ชุมชน