ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

lotusประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้ประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
7 ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

แชร์ให้เพื่อน: