เทศบาลตำบลริมเหนือ
 
 
     
ประวัติ เทศบาลข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลริมเหนือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ
ฝ่ายปกครอง กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
อัตรากำลัง
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กู้ชีพ กู้ภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
ประกาศแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สถิติรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ระเบียบ/กฏหมาย
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มคำร้อง
หน่วยงานในพื้นที่
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลริมเหนือ
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
แผ่นพับความรู้ด้านภาษี
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
แผนการจ่ายเงิน
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายข่าว
 
 
 
นางเยาวพา กันทาลักษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
 
 
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาล
แบบฟอร์มติดต่อผ่านเว็บ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 
     
หน้า   1 2  

 
 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลริมเหนือ - http://www.rimnuar.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลริมเหนือ หมู่ที่ 1 ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ / โทรสาร 053-299184
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เริ่ม 11 พฤษภาคม พ.ศ.2552