ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลริมเหนือร่วมกับเทศบาลตำบลสันโป่ง สำรวจพื้นที่สร้างสะพานเชื่อมระหว่างตำบลริมเหนือกับตำบลสันโป่ง และศึกษาดูงานการจัดทำระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลสันโป่ง

  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่สำนักปลัดและกองช่าง ร่วมกับนายสมเพชร์ มูลเมฆ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ดังนี้
- ลงพื้นที่บ้านหัวดง หมู่ 3 สำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตำบลริมเหนือกับตำบลสันโป่ง
- ศึกษาดูงานการจัดทำระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลสันโป่ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: