ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายดำรงค์ ศรีจันทร์ - รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน<br>ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายดำรงค์ ศรีจันทร์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล สร้างเสริมสุขอนามัย

  • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 14 ครั้ง

???? องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล สร้างเสริมสุขอนามัย การใช้ห้องส้วม และขับเคลื่อนให้ทุกคนให้ความสำคัญและเห็นความจำเป็นของส้วมและการสุขาภิบาล
???? เทศบาลตำบลริมเหนือจึงขอประชาสัมพันธ์การใช้สวมสาธารณะที่ถูกต้อง ให้ท่านได้รับทราบ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: