ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการ ดังนี้

  • วันที่ 6 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 18 ครั้ง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567
ร.ต.ต.สุภาพ ยะมะโน นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกองช่าง ดำเนินการตัดผักตบชวาภายในลำน้ำแม่ริม บริเวณด้านหลังประปาหมู่บ้าน บ้านท้องฝาย หมู่ 2 เพื่อเบิกทางให้เรือกำจัดผักตบชวาทำงานได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: