ข้อมูลเทศบาล
ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน - นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ<br>โทร. 081-0270417

ร้อยตำรวจตรี สุภาพ ยะมะโน

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ
โทร. 081-0270417

นายอำพล คุณหาร - ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายอำพล คุณหาร

ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์ - ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

นายสุรพล อุปพันธ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลริมเหนือ

ถาม-ตอบ / Q&A

สอบถามลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุปีนี้ลงได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

 • 26 เมษายน 2566, 15:08 น.
 • อ่าน 1,184 ครั้ง

ผู้ตั้งกระทู้ : ดวงเดือน

IP : 118.172.106.242

โทรศัพท์: 0955919116

อีเมล: ausadol@gmail.com

ข้อความ:

สอบถามลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุปีนี้ลงได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

ความคิดเห็นทั้งหมด 1 รายการ

ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลริมเหนือ :

26 เมษายน 2566, 15:14 น.


การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลริมเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลริมเหนือ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2506 - 1 กันยายน 2507
3. ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลริมเหนือ ตามทะเบียนบ้าน แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ที่ได้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่และยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ
วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนดได้ 2 ช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนพฤศจิกายน 2565
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 - เดือนกันยายน 2566
ณ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลริมเหนือ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (ในวัน และเวลาราชการ) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 053-299184 ขอบคุณคะ

ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1

แสดงความคิดเห็น/ตอบกระทู้

กฎกติกาการตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น

เทศบาลตำบลริมเหนือขอความร่วมมือทุกท่านโปรดงดเว้นการใช้ข้อความที่มีลักษณะหรือเจตนาดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อความอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ และราชวงศ์
 • 2. ข้อความคำหยาบคาย ลามก อนาจาร ทะลึ่ง เกินที่สุภาพชนทั่วไปจะรับได้ (ถ้าข้อคิดเห็นของท่านมีเหตุผล น่าสนใจ แต่มีบางคำไม่เหมาะสมแฝงอยู่ ก็จะโดนลบทิ้งเช่นกัน)
 • 3. ข้อความที่มีเจตนาใส่ร้าย-ใส่ความ บุคคลอื่นอย่างชัดแจ้ง และไร้เหตุผลรองรับ
 • 4. ข้อความท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือความวุ่นวายขึ้น
 • 5. ข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนต่างๆ
 • 6. ชื่อ / นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • 7. ข้อความที่พิมพ์ซ้ำๆ ติดกันจำนวนมาก ทำให้หน้าเว็บไม่เป็นระเบียบ
 • 8. ข้อความที่พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น ชื่อจริง เบอร์โทร อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้เกิดความเสียหาย
 • 9. ข้อความโฆษณาชวนเชื่อทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเว็บ, สินค้า, บริการ, กลวิธีการหารายได้ทั้งหลาย

หากมีการตรวจพบข้อความดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากระบบ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อผู้ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นนั้น